Vastgestelde wijzigingen Huisvestingsverordening Terschelling 2019

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 22-04-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeenteraad heeft op 7 april 2021 besloten om wijzigingen aan te brengen in de Huisvestingsverordening 2019, versie 1 januari 2021. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de werking van de verordening te verduidelijken. De wijzigingen omvatten het volgende:

  • De begrippen woonruimte, middenhuur, permanente bewoning en inschrijvingsduur zijn aangepast.
  • De toelichting is verduidelijkt op de onderwerpen: koopprijs en vergunningplicht bij vererving, huisvestingsvergunning bij nieuwbouw door een projectontwikkelaar, toetsing economische binding.

Deze wijzigingen treden in werking op de dag na elektronische bekendmaking. Deze bekendmaking vindt plaats op 22 april 2021. De vastgestelde Huisvestingsverordening Terschelling 2019, gewijzigd 7 april 2021 is te vinden op de website van de gemeente www.terschelling.nl en in de inforuimte van het gemeentehuis.