Uitvoeringsprogramma Woonvisie vastgesteld

Dit item is verlopen op 21-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 21-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Om vaart te kunnen maken met de uitvoering van de Woonvisie is het Uitvoeringsprogramma Woonvisie Terschelling, ‘’Programma +135+’’, opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma is ambitieus; binnen drie jaar moeten 135 woningen gerealiseerd worden om de balans op de woningmarkt te herstellen. Ook is het de ambitie om tijdelijke huisvesting voor uiteenlopende doelgroepen te realiseren.    

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma op 29 januari 2019 vastgesteld. Bij de vaststelling is rekening gehouden met het advies van de gemeenteraad om een anti-speculatietermijn van 10 jaar te hanteren. Daarnaast zijn de huur- en kooprijzen aangepast aan rijksregelgeving en  prijsontwikkelingen.

Het Uitvoeringsprogramma Woonvisie Terschelling ligt vanaf vrijdag 22 februari 2019  ter inzage in de hal van het gemeentehuis. U kunt het Uitvoeringsprogramma ook inzien op de website. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma.