Uitschrijving BRP

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 05-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3:41, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht maken wij bekend dat N. Forray en K. Vizy uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn uitgeschreven met onbekende bestemming met ingang van respectievelijk 16 april 2020 en 30 april 2020. De stukken omtrent deze uitschrijving liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie.