Uitschrijven uit de BRP

Dit item is verlopen op 23-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-01-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3:41, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht is A.J. Treijtel uit de Basisregistratie Personen (BRP) uitgeschreven met onbekende bestemming met ingang van 16 december 2019. De stukken omtrent deze uitschrijving liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie.