Tijdelijke benoeming nieuw raadslid

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-12-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

In de raadsvergadering van 18 december jl. is Evert van Leunen benoemd als raadslid. Hij vervangt hiermee Aukje Schol (PvdA), die haar functie in de gemeenteraad van Terschelling i.v.m. persoonlijke omstandigheden tijdelijk neerlegt gedurende 16 weken.