Tijdelijke beleidsregel verruimde regels vanwege corona

Dit item is verlopen op 30-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-07-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De burgemeester heeft op 14 juli 2020 een tijdelijke beleidsmaatregel vastgesteld waarin het gemeentelijke beleid op het gebied van horecaterrassen op campings. Het college neemt deze maatregel vanwege de beperkingen die de Terschellinger economie ondervindt door de landelijke corona maatregelen.

De beleidsregel houdt kortgezegd in dat het campinghouders met een exploitatievergunning voor een terras t/m 1 november 2020 wordt toegestaan de aanwezige stoelen en tafels ruimer neer te zetten, zodat binnen de geldende coronaregels evenveel gasten als vorig jaar een zitplaats kan worden geboden.

Gelet op de spoedeisendheid en de motie die op 27 mei door de gemeenteraad is aangenomen, gaat de beleidsregel op 21 juli 2020 in en wordt ter inzage gelegd. Een ieder kan van 30 juli tot 10 september 2020 een zienswijze indienen bij de burgemeester van Terschelling, Postbus 10, 8880 AA West-Terschelling.