Tijdelijke beleidsregel algemene maatregelen horeca

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 29-05-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De burgemeester heeft op 27 mei  2020 een tijdelijke beleidsmaatregel vastgesteld waarin verruiming van een aantal voorschriften uit de exploitatie vergunningen van 1 juni tot en met 1 november 2020 (Berenloopweekend) worden verruimd. De burgemeester heeft deze maatregel genomen vanwege de beperkingen die de horeca ondervindt door de landelijke corona maatregelen.

De beleidsregel houdt kortgezegd in:

  1. De aard van het horecabedrijf wordt losgelaten
  2. De terrassen mogen tot sluitingstijd van het bedrijf in gebruik mogen zijn
  3. De sluitingstijden van de ‘stille horeca’ wordt gelijkgesteld met de andere horecabedrijven
  4. De pensions en horecavoorzieningen op campings mogen andere dan eigen gasten bedienen
  5. Voor al deze maatregelen geldt dat de horeca ondernemers hun buren vooraf goed moeten informeren over deze verruimingen en eventueel overlast moeten voorkomen.

Gelet op de spoedeisendheid en de motie die op 27 mei door de gemeenteraad is genomen gaat de beleidsregel per 1 juni 2020 in. Wel wordt de beleidsregel ter inzage gelegd. Een ieder kan tot en met 17 juli 2020 een zienswijze indienen bij de burgemeester van Terschelling, postbus 10 8880 AA West-Terschelling.