Subsidieregeling isolatiemaatregelen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 24-09-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De belangrijke eerste stap in het verduurzamen van je woning is isoleren. Eilanders kunnen subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Welke maatregelen dit precies zijn worden vermeld in de ‘subsidieregeling isolatiemaatregelen’.

De concept beleidsregel ‘subsidieregeling isolatiemaatregelen’ heeft conform de inspraakverordening vier weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen ingediend. Het college heeft de regeling 16 september j.l. ongewijzigd vastgesteld.

In het duurzaamheidsbudget is 50.000 euro gereserveerd voor de ‘subsidieregeling isolatiemaatregelen’. Dit past in het uitvoeringsprogramma ‘Samen duurzaam’ onder het thema ‘energie bij eilanders’. In dit thema willen we eilanders ondersteunen bij duurzaamheid. Een goede stimulans hierbij is het geven van subsidie.

Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website bij ‘Samen Duurzaam’ en is ook af te halen op het gemeentehuis.