Slijterijvergunning van slijterij Coop, Oosterburen 2-4 te Midsland

Dit item is verlopen op 23-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 23-01-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op het aanhangsel behorende bij de slijtvergunning van slijterij Coop, Oosterburen 2-4 te Midsland, zijn drie leidinggevenden bijgeschreven (verzonden op 15 januari 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.