Rectificatie omgevingsvergunning Willem Barentszkade 14, 8881 BC - Commandeursstraat 13

Dit item is verlopen op 22-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 22-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 juni 2019, Willem Barentszkade 14, 8881 BC - Commandeursstraat 13, 8881 AZ te West-Terschelling, nieuwbouw opslag fietsen en 2 woningen, kenmerk 2019-FUMO-0034408. In week 26 is ten onrechte vermeld de locatie: Willem Barentszkade 14, 8881 BC - Commandeursstraat 12, 8881 AZ West-Terschelling.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.