Rectificatie omgevingsvergunning Sportlaan nabij nr 11 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 11-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 11-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 5 juni 2019, Sportlaan nabij nr 11 te West-Terschelling, Springtij congres 19-9-2019/02-10-2019, onderdeel handel in strijd RO, kenmerk 2019-FUMO-0034183. In week 25 is ten onrechte vermeld de locatie Willem Barentszkade 43, West-Terschelling.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.