Rectificatie omgevingsvergunning kadastrale sectie I - kadastraal perceelnummer 294 aan de Molkenbosweg te Formerum

Dit item is verlopen op 19-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 19-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 november 2019, kadastrale sectie I - kadastraal perceelnummer 294 aan de Molkenbosweg te Formerum, nieuw te bouwen bedrijfsgebouw - opslagruimte, kenmerk 2019-FUMO-0036592. In week 49 is ten onrechte de straatnaam niet genoemd.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.