Overeenkomst grondexploitatie Zedjespad

Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 13-12-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college maakt op basis van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college een overeenkomst over grondexploitatie heeft gesloten met de initiatiefnemer van de realisatie van een agrarisch bouwperceel aan het Zedjespad. Een zakelijke beschrijving van deze anterieure overeenkomst ligt met ingang van 14 december 2018 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk.