Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning West aan Zee 133 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 11-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 4 april 2019, West aan Zee 133 te West-Terschelling, het bouwen van een recreatiewoning en het veranderen van een in- of uitrit. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2019-FUMO-0032904. Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W gemeente Terschelling. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 12 juni 2020 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de FUMO,  info@fumo.nl,  tel. 0566-75 03 00, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.