Ontwerpbeschikking Formerum 91A te Formerum

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 20-12-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 1 oktober 2018, Formerum 91A te Formerum, brandveilig gebruik appartementen, kenmerk: 2018-FUMO-0029747.

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van 11 december 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en bij de FUMO te Grouw.

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8800 AA West-Terschelling.