Ontwerp wijzigingsplan uitbreiding camping Grientebos aan de Duinweg Formerum in Formerum

Dit item is verlopen op 31-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 31-10-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 1 november 2019 het ontwerp wijzigingsplan ‘Formerum Noord, uitbreiding camping Grientebos’  ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.WP2018GRIENTEBOS-ON01). Het wijzigingsplan is opgesteld om, ten behoeve van de kwaliteitsverbetering, de uitbreiding van camping Grientebos aan de Duinweg in Formerum Noord mogelijk te maken. (kadastraal bekend: gemeente Terschelling, sectie I, nummers 2926, 2932, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2924, 2927 en 2736)

Het ontwerp wijzigingsplan ligt van vrijdag 1 november t/m donderdag 12 december 2019 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hieronder als pdf bestand downloaden.. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Marieke Romar via telefoonnummer 0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.