Ontwerp omgevingsvergunning vervangen schuur door schuurwoning te Midsland

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-04-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning op 31 december 2020.

Betreft het vervangen van een bestaande schuur door een schuurwoning op de locatie kadastraal bekend, gemeente Terschelling, sectie H, perceelnummer 1500, plaatselijk bekend als Dorreveldweg 12, 8891 HN te Midsland.

Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2021-FUMO-0048155 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202148155drvwg12-ON01

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van vrijdag 30 april t/m donderdag 10 juni 2021 ter inzage:

  • Bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • In het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A, 8881 EB West-Terschelling. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of te downloaden als pdf bestand uit de bronmap (toelichting, besluitdocument, beleidstekst (bijlage) en illustratie)

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente Terschelling email: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 1 mei t/m 11 juni 2021.