Ontwerp bestemmingsplan ‘West–Terschelling, Kaap Seinpaalduin’

Dit item is verlopen op 06-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 04-04-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 5 april 2019 het ontwerp bestemmingsplan “West-Terschelling, Kaap Seinpaalduin” ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2018KaapSPDuin-ON01).

Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een Kaap op het Seinpaalduin langs de Zwarteweg op West-Terschelling mogelijk te maken (kadastraal: sectie A, nummer 4002).

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 5 april t/m donderdag 16 mei 2019 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hier onder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Arjen Kuijt via telefoonnummer 0562-446244. Om termijn- overschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.