Ontwerp bestemmingsplan realisatie drie recreatiewoningen aan de Duinweg Midsland te Midsland

Dit item is verlopen op 21-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8891HR
Publicatiedatum: 21-11-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 22 november 2019 het ontwerp bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Midsland Noord’  ter inzage (Plan ID: NL.IMRO.0093.BP2019DwgMidsland-ON01). Het bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van drie recreatiewoningen aan de Duinweg Midsland te Midsland (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie H, nummer 3358) mogelijk te maken.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 22 november t/m donderdag 2 januari 2019 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk ook raadplegen via https://www.terschelling.nl/ bij ‘bekendmakingen’. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Lidewij van der Kooi via telefoonnummer 0562-446244. Om termijn- overschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.