Ontheffing verbranden snoeiafval

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 10-06-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Er is een ontheffing verleend voor het verbranden van snoeiafval op het perceelnummer

K1580, plaatselijk bekend als Dorpsstraat 100 te Hoorn (verzonden op 4 juni 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.