Ontheffing verbranden snoeiafval

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Er is een ontheffing verleend voor het verbranden van snoeiafval op het perceelnummer H246 en H2437, gelegen te Midsland (verzonden op 14 mei 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.