Onherroepelijk bestemmingsplan Zelfpluktuin te Terschelling

Dit item is verlopen op 29-09-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 29-07-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Zelfpluktuin Groenhof  - Terschelling'  (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2016ZELFPLUKTUIN-VG02) onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een bedrijfsgebouw met bedrijfswoning mogelijk tussen Hoorn en Oosterend.

Het bestemmingsplan met eventuele bijbehorende stukken is in te zien bij de Publieksbalie op het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling en via: