Onherroepelijk bestemmingsplan Voormalige Vossersschool te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Voormalige Vossersschool te West-Terschelling’, vastgesteld op 10 februari 2021, onherroepelijk is geworden met ingang van 17 april 2021. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een woongebouw met vier inpandige wooneenheden in de vorm van een familiehuis met eventueel mantelzorg (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie A, nummer 3991).

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld of verzocht om schorsing van het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn in te zien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A, 8881 EB West-Terschelling. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of bellen naar 0562-446244. Digitaal is het bestemmingsplan te raadplegen via www.terschelling.nl onder Regels en beleid/Bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2020vmVosserssch-VG01).