Omgevingsvergunning Zwarteweg 2-1 t/m 2-19 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 12-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 12-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 25 juni 2021, Zwarteweg 2-1 t/m 2-19 te West-Terschelling, wijziging op verleende omgevingsvergunning 2017-FUMO-0023483, kenmerk 2021-FUMO-0054714. Het besluit moet uiterlijk op 1 oktober 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.