Omgevingsvergunning ’t Land 3-A te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 19-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 19-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 21 juni 2021, ’t Land 3-A te West-Terschelling, het verbouwen en uitbreiden van een pand, kenmerk 2021-FUMO-0054306. Het besluit moet uiterlijk op 26 september 2021 zijn genomen

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.