Omgevingsvergunning Sportlaan 3A te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 28-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 december 2018, Sportlaan 3A te West-Terschelling, het plaatsen van een terreinafscheiding, kenmerk 2018-FUMO-0030663.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.