Omgevingsvergunning Raadhuisstraat 3 en 5 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 06-05-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 22 april 2021, Raadhuisstraat 3 en 5 te West-Terschelling, aanpassen van de voor- en achtergevel mede door plaatsen van dakkapellen. Het gebruiken van maximaal 30% van de oppervlakte van het gebouw voor tijdelijke huisvesting, het veranderen van de indeling van de 1e etage en het plaatsen van 10 zonnepanelen aan de straatkant, kenmerk 2021-FUMO-0052473.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.