Omgevingsvergunning plaatselijk bekend B&Y-locatie gelegen tussen het Groene Strand en de Zwarteweg te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 27-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 27-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 november 2019, kadastrale sectie A - kadastrale perceelnummers 2790, 2827, 3572, 3573 en 3967 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend B&Y-locatie gelegen tussen het Groene Strand en de Zwarteweg te West-Terschelling, verzoek tot intrekken van de verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 19 recreatieappartementen en 4 woningen voor permanente bewoning, kenmerk JJW/2017-FUMO-0023483.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.