Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als het oude voetbal- of sportveld nabij de Sportlaan te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 17-12-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 november 2020, op het perceel kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie E, perceelnummer 1571, plaatselijk bekend als het oude voetbal- of sportveld nabij de Sportlaan te West-Terschelling, het tijdelijk plaatsen van een zeecontainer voor de opslag van materiaal, kenmerk 2020-FUMO-0046806.

Het besluit moet uiterlijk op 17 februari 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.