Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Formerum 30 te Formerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 02-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 23 augustus 2021, kadastrale sectie I, kadastraal perceelnummer 2193, plaatselijk bekend als Formerum 30 te Formerum, aanvraag nieuwbouw van twee woningen, kenmerk 2021-FUMO-0055941.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.