Omgevingsvergunning Oude Duinweg 5A te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 17-12-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 7 december 2020, Oude Duinweg 5A te Hoorn, het bouwen van een woonhuis, 135+ regeling, kenmerk 2020-FUMO-0047601.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.