Omgevingsvergunning Oosterend 39 te Oosterend (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 28-05-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 1 maart 2021, Oosterend 39 te Oosterend, plaatsen van dakkapellen, een uitbouw aan de keuken en de bouw van de zijentree, kenmerk 2021-FUMO-0050393. Het besluit moet uiterlijk op 28 juni 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.