Omgevingsvergunning Oosterend 24-1 te Oosterend

Dit item is verlopen op 13-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 13-06-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 juni 2019, Oosterend 24-1 te Oosterend, wijziging pui, kenmerk 2019-FUMO-0034179.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.