Omgevingsvergunning Oosterend 15 te Oosterend (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 12-04-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 5 maart 2018, Oosterend 15 te Oosterend, voor het mogen gebruiken van een vrijstaand bijgebouw als recreatieverblijf.

De beslistermijn wordt éénmalig met 6 weken verlengd. Het besluit op de aanvraag moet uiterlijk op 11 juni 2018 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.