Omgevingsvergunning Oosterburen 2,4 en 6 te Midsland

Dit item is verlopen op 06-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-06-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 29 mei 2019, Oosterburen 2,4 en 6 te Midsland, het brandveilig gebruik voor het gehele pand van de Coop te Midsland, kenmerk 2019-FUMO-0032021. De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Tegen de beschikking kan van 30 mei 2019 beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.