Omgevingsvergunning Oosterburen 11 te Midsland

Dit item is verlopen op 14-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 14-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 februari 2019, Oosterburen 11, 8891 GA Midsland, 2 deuren plaatsen, kenmerk 2019-FUMO-000031512.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.