Omgevingsvergunning Oosterboutenweg 8 te Formerum

Dit item is verlopen op 09-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 09-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 24 april 2019, Oosterboutenweg 8 te Formerum, het plaatsen van een terreinafscheiding (bestaande uit betonblokken), kenmerk 2019-FUMO-0033420.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.