Omgevingsvergunning Oosterboutenweg 6 te Formerum

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 28-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 december 2018, Oosterboutenweg 6 te Formerum, het plaatsen van een terreinafscheiding, kenmerk 2018-FUMO-0030659.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.