Omgevingsvergunning nabij Nieuwe Dijk 32 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 oktober 2018, nabij Nieuwe Dijk 32 te West-Terschelling, bouwen lokaalcentrum voor data en telecommunicatie, kenmerk 2018-FUMO-0029920.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.