Omgevingsvergunning nabij Nieuwe Dijk 32 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 20-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen 17 oktober 2018, nabij Nieuwe Dijk 32 te West-Terschelling, het bouwen van een Ziggo lokaalcentrum, kenmerk 2018-FUMO-0029920.

Het besluit moet uiterlijk op 22 januari 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.