Omgevingsvergunning Molkenbosweg (voorlopig nummer 2) te Formerum (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 23-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 23-01-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 november 2019, Molkenbosweg (voorlopig nummer 2) te Formerum, het bouwen van een bedrijfsgebouw-opslagruimte, kenmerk 2019-FUMO-0036952. Het besluit moet uiterlijk op 19 maart 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.