Omgevingsvergunning Molenweg 28 te Formerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 09-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 27 augustus 2021, Molenweg 28 te Formerum, bestaande verouderde aanbouw vervangen en uitbreiding voor betere toegankelijkheid, kenmerk 2021-FUMO-0056149.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.