Omgevingsvergunning Molenstraat 12 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 28-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 28-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 18 februari 2019, Molenstraat 12 te West-Terschelling, verlengen van afdak schuur in tuin t.b.v. plaatsen zonnecollectoren, kenmerk 2019-FUMO-0031793.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.