Omgevingsvergunning Midsland aan Zee 423 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 30 juli 2018, Midsland aan Zee 423 te Midsland, bouwen van een aanbouw, wijzigen gevelopeningen en verlengen keerwand aan de westzijde van de woning “Rozemarijn”, kenmerk 2018-FUMO-0029030. Het besluit moet uiterlijk op 4 december 2018 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.