Omgevingsvergunning Longway 28 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 29-09-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 29-07-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 19 juli 2021, Longway 28 te West-Terschelling, evenement Springtij, kenmerk 2021-FUMO-0055273.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.