Omgevingsvergunning Lies 23, 8895 KP Lies

Dit item is verlopen op 14-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 14-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 4 februari 2019, Lies 23, 8895 KP  Lies, verbouw centrale gebouw, kenmerk: 2019-FUMO-0031503.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.