Omgevingsvergunning kruising Dennenweg - Prinses Margrietlaan kadastrale sectie A kadastraal perceelnummer 4036 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 17-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 8 juli 2019, kruising Dennenweg - Prinses Margrietlaan kadastrale sectie A kadastraal perceelnummer 4036 te West-Terschelling, nieuwbouw lokaalcentrum voor data, telecommunicatie en tv, kenmerk 2019-FUMO-0034754.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.