Omgevingsvergunning Koksbosweg 3 te Formerum (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 26-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 12 februari 2019, Koksbosweg 3 te Formerum, het uitbreiden van een bestaande recreatiewoning, kenmerk 2019-FUMO-0031699. Het besluit moet uiterlijk 3 juni 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.