Omgevingsvergunning Koksbosweg 23 te Formerum (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 29-09-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 29-07-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 31 mei 2021, Koksbosweg 23 te Formerum, het plaatsen van een fietsenschuurtje op het erf, kenmerk 2021-FUMO-0053658. Het besluit moet uiterlijk op 6 september 2021 zijn genomen. 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.