Omgevingsvergunning Kallandspad 26 te Midsland

Dit item is verlopen op 18-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 18-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 12 juli 2019, Kallandspad 26 te Midsland, het gewijzigd aanvragen van een verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een houten schuur. Het betreft een andere positie, kenmerk 2019-FUMO-0034777.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.